Badhusregler

HSDK har ingen badvakt under badhustiderna. Därför gäller följande.

Regler för att få bada

 • För att få bada i badhuset skall man vara medlem eller vara med i kursverksamhet.
 • För simkunniga barn ansvarar målsman för sitt barns säkerhet utanför kursverksamhet.
 • Icke simkunniga barn badar endast tillsammans med badande vuxen.

Regler vid dykaktivitet

 • Vid all dykaktivitet skall syrgasutrustning finns tillgänglig inne i badhuset på förutbestämd plats.
 • Medlem/Person utan dykcertifikat apparatdyker inte i HSDK (undantaget kursverksamhet, prova på dyk)
 • Medlem under fridykarutbildning tränar ej detta på egen hand utan överenskommelse från instruktörer.
 • Var och en som dyker ska ha en lämplig form av ytorganisation och parkamrat.

Förhållningsregler i poolen

 • Användande av trampolin- och vattenrutsch är förbjudet under pågående dykaktivitet.
 • Dykare och övriga badare visar hänsyn mot varandra.
 • Avgränsat område i bassängen är avsett för simning över eller under vattnet. Om inte ledare säger annat.

Överenskommelser med badhuset

 • Inget organiskt kvar i papperskorgarna
 • Plocka undan efter oss
 • Inga badkläder, handdukar kvar
 • Tomma förpackningar läggs i papperskorgarna
 • Inga leriga skospår i foajén
 • Slänga i dammsugaren efter oss om den finns tillgänglig
 • Kolla toaletterna så inget kvar i toa eller papper på golvet. 
 • Skjuta in stolarna efter oss i foajén. 
 • Behöver Ej skura om INTE någon gått in med skitiga skor
 • Behöver Ej sopa några golv
 • Behöver Ej tömma papperskorgar (om oorganiskt innehåll)
 • Behöver Ej spola några golv
 • Se till att det är låst. Låsnyckel kommer att finnas i vårt rum. De har problem med att ha människor kvar efter stängning. 
 • Ta en titt så ingen är kvar efter stängning

Styrelsen Hudiksvalls Sportdykarklubb.