Förtroendevalda 2022-2023

Styrelsen


Tomas Edin
Ordförande

Maria Nordgren
Kassör

Therese Fors
Sekreterare

Johan Sjölund
Vice ordförande

Fredrik ”Empe” Embretsson
Ledamot

Johan Brandt Nylén
Suppleant

Övrigt valda


Pär Söderqvist
Valberedning

Mats Holmgren
Valberedningen

Sigvard Weisbjerg
Revisor