Styrelsen 2024

Ordförande: Johan Sjölund

Vice ordf: Tomas Edin

Kassör: Maria Nordgren

Sekreterare: Therese Fors

Ledamot: Christer Wallin

Suppleant: Johan Brandt Nylén

För att kontakta oss: styrelsen@hsdk.se